Andrzej Nowosad


 • Клъстерите като социален капитал. Румъния и България – водещи в създаването на медийни клъстери на Балканите

  Социалният капитал е сътрудничество, знание, доверие, спазване на норми и защита на обществени ценности, поддържане на добри междучовешки отношения и преди всичко синергия, или казано по друг начин, такова съзнателно и несъзнателно вз ...

 • Евгения Грънчарова, 2017,Танцът в традиционната култура на българите в Румъния, в: Taniec w Kulturze, (ред.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, с. 59-67

  ...

 • Антония Велкова-Гайдаржиева, Времена на Петър Алипиев, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60, Превод на стиховете Анджей Новосад

  ...

 • Маргрета Григорова, Анджей Новосад, Бруно и Караваджо, Философ еретик и художник еретик в творчеството на Густав Херлинг-Груджински, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), с. 61-78.

  ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113.

  ...

First Previous 1 2 3 4 5 Last