Andrzej Nowosad

  • Коронавирусът SARS-CoV-2 и неговото въздействие върху света

    Големият мащаб на пандемията COVID-19 причинява безпрецедентни човешки и икономически щеги в целия свят.


    013506160122_corona impact tekst.pdf