Andrzej Nowosad


  • Коронавирусът SARS-CoV-2 и неговото въздействие върху света

    Големият мащаб на пандемията COVID-19 причинява безпрецедентни човешки и икономически щеги в целия свят. ...

  • Анджей Новосад, Рафал Висла, (2016), Диверсификация на развитието на съвременна Европа

    Книгата "Диверсификация на развитието на съвременна Европа" е резултат от политически и икономически изследвания на промените, които се случват в съвременна Европа, разбирани много широко – от Турция до Кавказ. Той представя характер ...