Andrzej Nowosad

Съобщение

  • Nie ma wiadomości
Заклет преводач от полски език - Краков
 Работя в Института по журналистика и масови комуникации към Ягеллонския Университет в Краков (www.media.uj.edu.pl).
По образование съм славист, економист и политолог. Докторат по литературознание защитих по българска и сръбска литература. Хабилитирах се по политология, имам магистерска степен по икономика.
Правя научни изследвания върху Балканите, Централна и Източна Европа и б. СССР. Интересуват ме прехода, институционални промени, медийни системи и икономически фактори на растежа. 
Член съм на Полско политологично сдружение, Полско сдружение на журналистите, литературно Сдружение на името на Адам Мицкевич и Л:. в Краков, Асоциация за управление на проекти (АУП, IPMA) и Сдружение на заклети преводачи ТЕПИС.
Награди и дипломи: Награда на Ректора на Ягеллонски Университет за книга "Władza i media w Bułgarii" ("Власт и медиите в България", 2010), Благодарствена Диплома от Музея на Литература на Републиа България (2007), Постоянно местожителство в България като благодарствен знак от правителството на България (2006), медал на Цар Симеон "Златен век" (2005), Благодарствена Диплома от Министерството на културата на България (2005), Благодарствена диплома от Декана на Историческия факултет на Великотърновския университет и други...

 https://orcid.org/0000-0001-6090-7622