Andrzej Nowosad

  • Ритуална храна в българската традиционна култура: аспекти на сакрализацията

    Храната е съществена част от много тържества и ритуали в България. Някои ястия придобиват свойствата на магически средства за постигане на положителен ефект - плодородие, изобилие и защита срещу несгоди. За да се случи това, ястията трябва да се приготвят по специален начин чрез определени форми. Ритуалното хранене става част от ритуал, съчетан с думи, музика и танци. Така че това са словесни формули, класове, песни и танци, изпълнявани според традицията. Сред храните, които играят важна роля в годишните и семейните тържества, е печенето на хляб.


    111659221022_1_N_Rashkova_Jedzenie_obrzedowe.pdf