Andrzej Nowosad

  • Рецепция на творчеството на Георги Господинов в Полша (2003-2020 г.)

    След двойната награда "Ангелус" за "Физика на тъгата" през 2019 г. (на автора за творбата и на Магдалена Питлак за превода ѝ), Георги Господинов става все по-разпознаваем писател в Полша сред българските автори, писали след 1989 г.


    011245131222_literatury_slowianskie_Gospodinov.pdf