Andrzej Nowosad


 • Евгения Грънчарова, 2017,Танцът в традиционната култура на българите в Румъния, в: Taniec w Kulturze, (ред.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, с. 59-67

  ...

 • Маргрета Григорова, Анджей Новосад, Бруно и Караваджо, Философ еретик и художник еретик в творчеството на Густав Херлинг-Груджински, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), с. 61-78.

  ...

 • Антония Велкова-Гайдаржиева, Времена на Петър Алипиев, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60, Превод на стиховете Анджей Новосад

  ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113.

  ...

 • Анджей Новосад, Рафал Висла, (2016), Диверсификация на развитието на съвременна Европа

  Книгата "Диверсификация на развитието на съвременна Европа" е резултат от политически и икономически изследвания на промените, които се случват в съвременна Европа, разбирани много широко – от Турция до Кавказ. Той представя характер ...

 • Анджей Новосад - Стихотворения

  Анджей Новосад - Стихотворения ...

 • Петър Аликпиев Стихове

  ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, wiersze w: Kod dostępu, antologia poezji, Kraków 2015, s. 59-64

  Ze Wstępu Joanny Hobot-Marcinek: "Antologia poezji "Kod dostępu" jest efektem niezwykłego i nieoczekiwanego spotkania po latach ludzi, których drogi skrzyżowały się ongiś w prowadzonym przez Jerzego Harasymowicza Krakowskim Klubie Literackim, w którym odkryli oni prawdę, że „poezja to jest odzwierciedlenie, tego (...) czemu się oddają / albo czemu chcą się oddać" (W. Jarosz,To jest to - czym jest co). Ponad ...

 • Andrzej Nowosad, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Новосад Анджей, 2015, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book,

  В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на авто ...

First 1 2 3 4 5 Last