Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej (2022) Rewiewer ((Polish and Bulgarian) in: Maria Alksandroovich, Marta Gierczyńska-Kolas (ed.), Multilingual Dictionary of the Headwords of the Academic Word List, Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian and Polish, Translantologie, Ver

  ...

 • The text describes the changes in political and social communication in Turkey under President Ercep Erdogan and the political purges in the media after the failed coup d'état of 2014. ...

 • In this paper, we analyse the press market in Turkey between 2012 and 2020. We focus on the change in the ownership structure and ownership networks of media groups, the decline in newspaper and magazine readership, and the socio-political factors which led to the collapse of independent media in Turkey: protests in Istanbul in 2013 and the failed coup in 2016, corruption. ...

 • Internet : common good limited

  The article describes a geographical differentiation of availability and the degree of Internet literacy in Poland. The article shows correlations between the degree of urbanization and the type of households. It also determines the position of Poland in comparison to the rest of European countries as well as the world, given the technological development of the country related to access and use of information technology with ...

 • Informal communication about work in the Balkan countries in: MEDIA BIZNES KULTURA, 2019, NUMER 2 (7) 2019, p. 95-112

  Informal institutional communication on the labour market in the Balkans may indicate the creation of social networks across national and regional borders and inclusively within societies, which may indicate an increase in loss of confidence in the state and its labour market institutions The text indicates examples of networks in Romania and Bulgaria and the necessary conditions for a contract in Turkey ...

 • Clusters as social capital. Romania and Bulgaria – leading the creation of media clusters in the Balkans

  Clusters mean collaboration, knowledge, trust in individual public units which gives better results than the sum of the different activities of the same units. The media play a major role in building social capital. The aim of this study is to analyze the Balkan countries in the field of media clusters, showing the leading role of Romania and Bulgaria. ...

 • Media clusters as a social capital in the Balkans Region in: "Media Biznes Kultura", No 2 (3) 2017, pp. 17-30

  Social capital and clusters are cooperation, knowledge, and trust of individual social units that give better results than the sum of separate activities of these units. Media play an extraordinary role in building social capital. The text presents an analysis of the Balkan states regarding the existence of media clusters ...

 • Nowosad Andrzej, 2016, THE MEDIA IN ROMANIA’S POLITICAL SYSTEM, Proglas, pp 92-113.

  ...

 • Andrzej Nowosad, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Andrzej Nowosad, 2014, Media Situation of the Balkans

  “Media Situation of the Balkans” deals with the idiosyncrasies of the Balkan media. The author proves that the Balkan media undergo a deep structural and financial crisis. As a result, media consumption in this region is encumbered by loads of cheap and trivial information, as the social opinion goes, that is not of any help, rather, it hinders the optimization of people’s political and economic choices. The author argue ...

 • Andrzej Nowosad, 2008, Władza i media w Bułgarii, WUJ, Kraków

  Andrzej Nowosad, 2008, Władza i media w Bułgarii, WUJ, Kraków ISBN: 978-83-233-2543-7 rok: 2008 format: B5 stron:518 oprawa: miękka język publikacji: Pl Książka jest poświęcona kształtowaniu się systemu medialnego Bułgarii w szerokim aspekcie wydarzeń politycznych i społecznych w tym kraju od I połowy XIX do początku XXI wieku. Szczegółowo omówiono w niej: - powstanie i rozwój pierwszej prasy bułg ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, Media mniejszości i mniejszości w mediach w Bułgarii

  Media mniejszości i mniejszości w mediach w Bułgarii, w: Adamowski Janusz, Wolny-Zmorzyński Kazimierz (red.) Regionalne i lokalne środki przekazu, Kontekst międzynarodowy i krajowy, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 211-244 ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, Methods and techniques of procuring and processing media information of the needs of intelligence, Freeside Europe, No 4, Volume 3, Hungary 2007 .

  Andrzej Nowosad, 2007, Methods and techniques of procuring and processing media information of the needs of intelligence, Freeside Europe, No 4, Volume 3, Hungary 2007 . ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu

  Andrzej Nowosad, 2005, Metody i techniki pozyskiwania i przetwarzania informacji medialnej na potrzeby białego wywiadu, w: "Państwo i Społeczeństwo", tom Media i Polityka, Kilian Stanisław (red.), rok. V, nr 2/2005, s. 59-70. ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Zastosowanie analizy informacji medialnej w komunikacji marketingowej i strategicznym planowaniu

  Andrzej Nowosad, 2005, Zastosowanie analizy informacji medialnej w komunikacji marketingowej i strategicznym planowaniu, w: Fatuła Dariusz (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 219-236 ...

First Previous 1 2 Last