Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Andrzej Nowosad

Andrzej Nowosad


 • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad,Bruno and Caravaggio – The heretic philosopher and the heretic artist in the works of Gustaw Herling-Grudziński, in: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), pp. 61-78

  The present text follows the extraordinary “double portrait” of Bruno and Caravaggio – rebels in science and art, who are being „painted” by the Polish emmigrant writer in his works. They live together in his thoughts for many years. Herling writes series of texts about them, in which the position of the main character changes, but the remaining one is always inseparably present. The texts analyzed are his essay “C ...

 • Andrzej Nowosad, 2011, The small great work of Valerie Dumas-Daskalova, w: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново, 2011

  Valerie Dumas-Daskalova, a grand-daughter of the French writer Alexander Dumas (1802-1870) settled with her husband in Bulgaria, in the aftermath of its liberation. Dumas-Daskalova settled in Dupnica, where her husband worked as a doctor for a military hospital. She wrote dramas, opinion articles, and literary reviews in the 1920s and 1930s, which was the most prolific period of Bulgaria’s literary history. Under communism, ...

 • Andzhey Novosad, 2010, Eros, Filos i Agape

  Andzhey Novosad, 2010, Eros, Filos i Agape, v: V pametta na sartzeto, 70 godini ot rozhdenyeto na prof. Nikolay Daskalov, FABER, Veliko Tarnovo, 2010 ...

 • Andrzej Nowosad, 2007, A Literary Discourse in the Information Age

  Andrzej Nowosad, A Literary Discourse in the Information Age w: Halina Janaszek-Ivanickova, The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies, wydawca: Elipsa, Warszawa 2007, s. 159-170. EAN: 9788371517792 ...

 • Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata

  Novosad Andzhey, 2007, Emilyan Stanev i prirodata. Misli na edin prevodach, w: Pisateli Balgarski, 100 godini ot rozhdenieto na Emilyan Stanev, Novi izsledvynya, LIK, Sofia, 2007, s. 351-358 ...

 • Nowosad Andrzej, 2007, A słowo stało się obrazem. Mityzacja hiperkonsumpcji we wczesnych utworach Douglasa Couplanda

  Nowosad Andrzej, 2007, A słowo stało się obrazem. Mityzacja hiperkonsumpcji we wczesnych utworach Douglasa Couplanda, w: Mirosław Gołuński, Lidia Wiśniewska (red.) Mity słowa, mity ciała, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 269-282 ...

 • Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego

  Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego, w: Wiśniewska Lidia (red.), Literackie drogi wobec mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 147-156 ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji

  Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji, w: Halina Janaszek-Ivanicková (red.) Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy", Elipsa, Warszawa 2005, s. 256-277. ...

 • Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej

  Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej, w: Dąbrowski Mieczysław, Literatury słowiańskie po roku 1989, Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom. IV, Mniejszości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 107-134 ...