Andrzej Nowosad

  • Bojana Apostolova (Божана Апостолова) Węzeł (Възел), 2005; przekład Andrzej Nowosad, 2011

    Bozhana Apostolova (Bojana Apostolova, Божана Апостолова) urodziła się w 1945 roku. Jest to bułgarska pisarka i wydawca nazywana „Matką Teresą bułgarskiej literatury”. Recenzowany tomik poezji „Węzeł” (Възел, 2005) został wydany w Sofii w 2005 roku. Tomok podzielony jest na cztery nierównomierne części zatytułowane: Ja (Аз); Manol (Манол); Chonski (Чонски); Wszystko (Всичко). W całym tomiku Apostolova korzysta zarówno z form poezji zrytmizowanej, charakterystycznej dla wcześniejszych pokoleń twórczych, jak też z równą łatwością porusza się w stylistyce wiersza białego i gatunkowych hybryd.


    01155960811_Bojana_Apostolova_Wiersze.pdf