Andrzej Nowosad

  • Galina Nikolova (Галина Николова), 2010, Z drugiej strony (От другата страна); przekład Andrzej Nowosad, 2011

    Galina Nikolova (Галина Николова, ur.1978) to bułgarska poetka rodem z Tervel (Тервел). Po ukazaniu się jej drugiego tomiku wierszy „Z boku” „"Отстрани" (2004) krytycy literaccy dostrzegli w niej „nadzieję przeżycia poezji” w jej subtelnym – jak pisano - kobiecym tonie wzruszeń i zagubionej obrazowości natchnień. Prezentowane tu wiersze zostały wybrane z tomu „Z drugiej strony” (От другата страна, 2010). Autorka kreuje w nim obraz kobiety poszukującej, w nieustannym przemieszczaniu się pomiędzy światami:- widzialnym, który ją otacza i niewidzialnym - światem ducha.


    11140140811_Nikolova. jpg.jpg11141340811_Nikolova_Galina_Z_drugiej_strony_Alter_Sofia_2010.pdf