Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2003, Eros Philos i Agape

    Andrzej Nowosad, 2003, Eros Philos i Agape - tekst o formach miłości w oparci o dialogi Platona


    110817300711_racjonalista eros.pdf