Andrzej Nowosad

  • Evgewniya Grancharova, Bułgarski taniec weselny - spuścizna tradycji i transformacja Na podstawie materiałów z regionu Sofii

    Ożenek to istotny etap cyklu życiowego i nadaje się mu szczególnie ważne znaczenie. W świadomości jednostki jest on „naturalny, najlepszy z możliwych dla człowieka” . Obrzędowość tradycyjnego bułgarskiego wesela jest ściśle związana z postawą światopoglądową i społeczną.


    075903281220_Wesele Grancharova.pdf