Andrzej Nowosad

  • Evgewniya Grancharova, Folklor dziecięcy w tradycyjnej kulturze Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literacką, artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 119-124


    074120301019_2019 Granczarova tlumaczenie folklor dzieciecy.pdf