Andrzej Nowosad

  • Evgewniya Grancharova, Taneczno-muzyczny folklor regionu Rodopy w Bułgarii, tłum Andrzej Nowosad, w: Z badań nad twórczością literackąi artystyczną w górskich regionach Europy, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2019, s. 66-77


    073557301019_2019 Granczarova tlumaczenie Rodopy.pdf