Andrzej Nowosad

  • Evgeniya Grancharova, 2017, Taniec w tradycyjnej kulturze bułgarskich Rumunów, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Taniec w Kulturze, (red.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, s. 59-67


    121707270817_Grancharova_bulgarscy_Rumuni.pdf