Andrzej Nowosad

  • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad, 2016, Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 61-78


    080045280617_Bruno_i_Caravaggio_ Herling_Grudzinski.pdf