Andrzej Nowosad

  • Antoniya Velkova-Gaydarzhieva, 2016, Pory roku Petara Alipieva, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60; wiersze tłumaczył Andrzej Nowosad

    Poezja Petara Alipieva jest charakterystyczna dla poezji bułgarskiej lat 60.XX w ukazującej więź człowieka z przyrodą.


    075320280617_Alepiev_wiersze.pdf