Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2016, Opisy politologiczno-ekonomiczne współczesnych państw Europy [w:] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016., s. 23-154

    Rozdział 2. Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria (Andrzej Nowosad) - s. 23. Austria - s. 24; Belgia - s. 27; Dania - s. 30; Finlandia - s. 32; Francja - s. 34; Grecja - s. 37; Hiszpania - s. 40; Holandia - s. 43; Irlandia - s.44; Islandia / s. 46; Niemcy / s. 48; Norwegia- s. 51; Portugalia - s. 53; Szwajcaria - s. 55; Szwecja- s. 57; Wielka Brytania - s. 60; Włochy - s.63 Rozdział 3. Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej (Andrzej Nowosad) - s. 71: Bułgaria - s. 72; Chorwacja - s.75; Cypr - s. 78; Czechy - s.80; Estonia - s.83; Litwa- s. 86; Łotwa - s. 89; Malta - s.92: Polska - s.94; Rumunia - s. 97; Słowacja - s. 99; Słowenia - s.102; Węgry - s.105: Rozdział 4. Państwa bałkańskie aspirujące do UE (Andrzej Nowosad) - s.113 Albania - s.114; Bośnia i Hercegowina - s.117; Czarnogóra - s.120; Serbia - s.123; Macedonia - s.126; Turcja - s.128 Rozdział 5. Państwa Europy Wschodniej (Andrzej Nowosad) - s.133 Armenia - s.133; Azerbejdżan - s.136; Białoruś - s.139; Gruzja - s.141; Mołdawia - s.143; Rosja - s.146; Ukraina - s.149


    090413160616_Zróżnicowanie rozwoju word.docx