Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2016, Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria [w:] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016., s. 23-70

    Rozdział 2. Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria. W rozdziale przedstawiono cechy charakterystyczne państw zaliczanych w tych badaniach do krajów starej UE, a także Islandii, Norwegii i Szwajcarii, które nie są członkami UE. Jest to w sumie grupa 17 państw Europy, którą zwykło się określać w Polsce terminem „Europa Zachodnia”. Przedstawiono te kraje w kontekście ich historycznego rozwoju, analizowano podstawowe cechy systemu politycznego i gospodarczego. s. 23. Austria - s. 24; Belgia - s. 27; Dania - s. 30; Finlandia - s. 32; Francja - s. 34; Grecja - s. 37; Hiszpania - s. 40; Holandia - s. 43; Irlandia - s.44; Islandia / s. 46; Niemcy / s. 48; Norwegia- s. 51; Portugalia - s. 53; Szwajcaria - s. 55; Szwecja- s. 57; Wielka Brytania - s. 60; Włochy - s.63


    071133231022_Andrzej_Nowosad_Panstwa_starej_Unii_Europejskiej_oraz_Islandia_Norwegia_i_Szwajcaria.pdf