Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), (2016), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

    Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności pracy, specyfikę bezrobocia, rynku finansowego, a także skalę technologicznej przewagi komparatywnej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Autorzy wykorzystali w badaniach metody analizy danych z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych i politycznych. Celem tych badań jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jaka jest Europa pierwszej dekady XXI wieku?”. (Z recenzji wydawniczej ) „Każdy z rozdziałów tej monografii wykazywał, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest zadaniem skomplikowanym i złożonym oraz dotyczy wielu sfera życia politycznego, ekonomicznego i społecznego. Do udzielania odpowiedzi na to pytanie autorzy Autorzy wykorzystali bardzo zróżnicowaną metodologię, zawsze trafnie dobraną i poprawnie wykorzystaną, w wielu wypadkach bardzo zaawansowaną, wymagającą dużej znajomości przedmiotu. W wielu też przypadkach zastosowane metody analizy są znaczącym rozwinięciem metodologii dotychczas stosowanej. Niezmiernie cennym elementem jest też to, iż każdy z rozdziałów zawiera przegląd bogatej bibliografii omawianego zagadnienia” (dr hab. Stanisław Gędek)


    064446231022_Andrzej_Nowosad_Rafal_Wisla_Zroznicowanie_rozwoju_wspolczesnej_Europy.pdf