Andrzej Nowosad

  • Новосад Анджей, 2015, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book,

    В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на автобиографичния пласт. Програмата за евакуация на децата, проведена от Гръцката комунистическа партия започва през ранната пролет на 1948 г. и обхваща около 25 - 30 хиляди гръцки деца на възраст от 3 до 14 години. Те са изпратени в социалистическите страни. Процесът на тяхната репатриация започва през 1974 г. и трае и досега. Най-много репатрианти се връщат днес от бившия СССР. За тях е най-трудно да се приспособят към гръц¬ките условия на живот, защото не знаят гръцки език, не познават принципите на свободния пазар и гръцкия стил на живот. Гръцкото правителство не се грижи за репатриантите - както за тези от Средна Европа, така и за тези от бившия СССР. Съвременният грък се връща в родината си от забравата, емоционално оголял, облечен в дрипите на историята и дори ненавиждан от своите.


    102814160415_greckie_dzieci_wojny_2015.pdf