Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2013, Greckie dzieci wojny - paidomazoma i powrót do domu

    W tekście „Greckie dzieci wojny – paidomazoma i powrót do domu” przedstawia się problematykę dzieci greckich wywiezionych po wojnie domowej w Grecji (1944-1949) do krajów komunistycznych. Badania przeprowadzono w warstwie autobiograficznej. Program ewakuacji dzieci przeprowadzony przez Komunistyczną Partię Grecji rozpoczął się wczesną wiosną 1948 roku i objął około 25-30 tysięcy macedońskich i greckich dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zostali oni wysłani do państw socjalistycznych. Ich repatriacja zaczęła się po 1974 roku i trwa do dziś. Najwięcej repatriantów wraca dziś z byłego ZSRR. Im też najtrudniej jest dostosować się do greckich warunków życia bo nie znają języka greckiego, zasad wolnego rynku i greckiego stylu życia. Grecki rząd nie troszczy się o repatriantów – tak tych z Europy środkowej, jak też z b. ZSRR. Nie ma na nich ani pomysłu, ani pieniędzy. Współczesny Grek wraca w zapomnieniu, obdarty emocjonalnie, w łachmanach historii, niechciany, a nawet znienawidzony przez swoich.


    10542510314_Greckie_dzieci_wojny.pdf