Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2008, Armenia - kraj między Europą a Azją. Kształtowanie modelu politycznego.

    Andrzej Nowosad, 2008, Armenia - kraj między Europą a Azją. Kształtowanie modelu politycznego, w: Joanna Marczałek-Kawa (red.), Życie polityczne Azji, Realia i dążenia, wyd. Adam Marszałek, Seria "Biblioteka Azji i Pacyfiku", Toruń 2008, s. 71-118


    094154150115_Nowosad_Armenia_kraj.pdf