Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2004, Niemcy i Rosja w nowej przestrzeni europejskiej 1989-2004

    Andrzej Nowosad, 2004, Niemcy i Rosja w nowej przestrzeni europejskiej 1989-2004, w: Bednarczyk Bogusława (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku, Harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2004, s. 57-86


    01023580912_Niemcy i Rosja.pdf