Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2005, (Geo)polityczne ukształtowanie Armenii po upadku ZSRR

    Andrzej Nowosad, 2005, (Geo)polityczne ukształtowanie Armenii po upadku ZSRR, w: Bednarczyk Bogusława, Lasoń Marcin, Wyzwania XXI wieku. Gospodarka i polityka, wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 133-156.


    09343880512_Nowosad Armenia geopolityczne uksztaltowanie.pdf