Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej

    Andrzej Nowosad, 2005, Prawo do domu. Kilka aspektów z bułgarskiej literatury mniejszościowej, w: Dąbrowski Mieczysław, Literatury słowiańskie po roku 1989, Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom. IV, Mniejszości, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 107-134


    08573280512_Nowosad Prawo do domu bułgarska literatura mniejszosciowa.pdf