Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego

    Andrzej Nowosad, 2006, Droga do tożsamości w cieniu mitu imperium. Wyznania patrycjusza Sándor Máraiego, w: Wiśniewska Lidia (red.), Literackie drogi wobec mitu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 147-156


    024821190917_Maroii_wyznania_partycjusza.pdf