Andrzej Nowosad

  • Nowosad Andrzej, 2007, E-Europa, szansa czy zagrożenie

    Nowosad Andrzej, 2007, E-Europa, szansa czy zagrożenie, w: Wallas Tadeusz (red.), Bariery na progu XXI wieku, Wybrane problemy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 171-192


    06331280512_Nowosad E-Europa szansa czy zagrozenie.pdf