Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji

    Andrzej Nowosad, 2005, O poniżeniu i godności człowieka w prozie bułgarskiej okresu transformacji, w: Halina Janaszek-Ivanicková (red.) Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy", Elipsa, Warszawa 2005, s. 256-277.


    12593970512_Nowosad O ponizeniu i godności czlowieka w prozie bulgarskiej okresu transformacji.pdf