Andrzej Nowosad

  • Błaga Dimitrowa (Блага Димитрова), wiersze - tłum. Andrzej Nowosad

    Błaga Dimitrowa, (Блага Димитрова, ur. 1922 -2003), to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych na świecie bułgarskich poetek, tłumacz literatury rosyjskiej, serbskiej i polskiej. Jej przekład Pana Tadeusza Adama Mickiewicza do dnia dzisiejszego nie ma sobie równego. Z listy Związku Sił Demokratycznych (ZSD) została wybrana w 1991 do Zgromadzenia Narodowego. Od 1992 do 1993 r. pełniła urząd wiceprezydenta u boku Żeliu Żelewa, jednak w 1993 podała się do dymisji z powodu nieporozumienia z prezydentem. Zmarła po ciężkiej chorobie w 2003 r. Dla Dimitrowej, poetki czułej na filozofię słowa, słowa – daru, jaki dostaje poeta, by pisać o bólach świata, po wydarzeniach na Bałkanach słowa stają się przekleństwem. Nie starcza ich, by opisać czysto ludzkie rozdarcie, nie starcza metafor i rymów. Po Bośni i Kosowie, nawet najlepszy bałkański wirtuoz słowa, jakim jest bez wątpienia Błaga Dimitrowa, w wierszu zdaje się tylko na suchą, dziennikarska relację, w eseju na głuchy śmiech bezradności. Prezentowane tu teksty Błagi Dimitrowej pochodzą w większości z tomu wierszy i esejów zatytułowanych Bałkaniada-Piekło, Sofia 1999. (Блага Димитрова, Балканиада-ада, Стихове и есета. София, “Факел”, 1999. 48 str.). Wybrane wiersze opublikowano w: (Tygiel Kultury” Nr 4 - 6 2001) . Andrzej Nowosad Wybrane wiersze: CODZIENNOŚĆ / CIĄGLE SIĘ ZAPOMINA / BAŁKAŃSKIE PRZEZNACZENIE/ NOC NAD KOSOWEM/ PRZESŁUCHANIE/ PAMIĘĆ RODOWA/ OMINIE NAS 21 WIEK/ KRZYŻ BAŁKAŃSKI/ ROZSADZANIE/ BAŁKANIZACJA/ Zbawca Nocy


    061547310711_Blaga Dymitrova.doc